Träd som står runt eller nära intill en golfbana stör såklart spelet. En orsak till att de är störande, kan vara att sikten på banorna blir sämre. Men det påverkar även hur bollen kan ta sig fram på banorna.

Det blir också en massa löv som faller ner på banan och på det viset stör också detta spelet. Dessutom så saknar ofta träd vid golfbanor ett aktivt djurliv till exempel på grund av aktivt golfspelande. En annan orsak är att det ofta är bilvägar i tät anslutning till golfbanorna. Därför är dessa träd inte livsviktiga för djurlivet i omgivningen.

Hur det fungerar

Avverkningen av stora träd eller träd på omöjliga ställen kan vara mycket svårt. Det är därför viktigt att anlita experter för detta. För att inte skada den övriga naturen är det även viktigt att veta åt vilket håll trädet skall fällas. Experten börjar med att röja bort eventuella små träd som kan vara i vägen. Även kvistar som är i vägen på trädet som skall bort sågar man av innan fällningen. Sedan är det bara att sätta igång med själva fällningen. När träden är avverkade, så ser dessutom arbetarna till att de blir transporterade bort därifrån.